Mănăstirea

Numele său : Ilie

Mănăstirea din Saint-Rémy este sub patronajul Sfântului Ilie.

În spiritul Profetului Ilie  – profet venerat de evrei, de musulmani și de creștinii din Orient și din Occident - , "ghidul și părintele" acestora, carmelitanele tind să trăiască în prezența lui Dumnezeu, căutând fără încetare chipul său pentru a deveni astfel mărturisitoare ale iubirii sale.

Carmelul, ordin profetic, are prin Ilie o legătură unică în Biserică cu Israel. În fața primei schisme, aceea a Bisericii și a lui Israel, el este chemat să depună mărturia, în timp, a așteptării a ceea ce trebuie să fie, a ceea ce ar trebui să fie și a ceea ce, într-o zi, va fi realizat de Dumnezeu,  respectiv unitatea celor două comunități sfinte, aceea a lui Israel și aceea a Bisericii.


Vocația carmelitană


Mănăstirea Sfântul Ilie se încadrează în tradiția spirituală carmelitană. Carmelul - răscruce unde două fluvii spirituale își amestecă apele - este o realitate purtătoare de bogății din Orient, leagănul său, și din Occident, în Sfânta Tereza de Avila și Sfântul Ioan al Crucii. El se încadrează în monahismul constituit în epoca patristică și participă la caracterul său de plenitudine unificatoare.

Regula Carmelului invită la trăirea în dependență față de Isus Cristos, la a medita cuvântul lui Dumnezeu, a veghea prin luptă spirituală și prin rugăciune. Acest ideal se concretizează în tăcerea chiliei și în viața fraternă.

Vocația ecumenică


Noi ne propunem, în spiritul lui Ilie și al sfinților din Carmel, pe linia ecumenică a conciliului Vatican II, să urmăm la școala Părinților Bisericii și a maeștrilor spirituali ai monahismului, în special ai acelora din Orientul creștin a căror învățătură aparține patrimoniului comun al Bisericii nedespărțite (cf. Decret despre ecumenism15).

Dumnezeu ne cheamă să intrăm în comuniunea sa personală cea mai intimă și Unitatea ne este dată în unitatea fundamentală a Persoanelor divine. Ca toți să fie, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis (Ioan 17,21). Noi nu trăim plenar această realitate, de aceea "iubirea lui Dumnezeu vărsată în inimile noastre prin Spiritul Sfânt" (Rm 5,5) ațâță în noi pasiunea unității Trupului lui Cristos.


Prin Fraternitatea Sfântul Ilie care numără persoane ale Bisericilor vechi orientale și ortodoxe, ale Comuniunii anglicane și ale comunităților provenite de la Reformă, Mănăstirea Sfântul Ilie îi îmbrățișează în rugăciunea sa pe toți discipolii lui Cristos și poartă grija comuniunii Bisericilor.

 


Dialog cu Ortodoxia


Celebrarea liturgiei bizantine ne face să ne împărtășim în inima Ortodoxiei. Plămădită întru totul din gândirea patristică, ea ne modelează puțin câte puțin. Inteligența coboară în inimă. Rugăciunea tereziană, care merge direct la inimă, se întâlnește cu spiritualitatea orientală. Regula Carmelului și tradiția monastică orientală se armonizează pe drumul rugăciunii continue.

Acestui dialog intim realizat în rugăciune poate să i se adauge împărtășirea vieții cu călugări și călugărițe ortodoxe. Sărbătoarea sfântului Ilie la 20 iulie permite întâlnirea a numeroase personalități ortodoxe, în reflecție, dialog și rugăciune.

© Monastère Saint-Élie