Title comes here

Subtitle comes here.


Mănăstirea noastră

Numele său : Ilie

Mănăstirea din Saint-Rémy este sub patronajul Sfântului Ilie. În spiritul Profetului Ilie – profet venerat de evrei, de musulmani şi de creştinii din Orient şi din Occident - , "ghidul şi părintele" acestora, carmelitanele tind să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu, căutând fără încetare chipul său pentru a deveni astfel mărturisitoare ale iubirii sale. Carmelul, ordin profetic, are prin Ilie o legătură unică în Biserică cu Israel. În faţa primei schisme, aceea a Bisericii şi a lui Israel, el este chemat să depună mărturia, în timp, a aşteptării a ceea ce trebuie să fie, a ceea ce ar trebui să fie şi a ceea ce, într-o zi, va fi realizat de Dumnezeu, respectiv unitatea celor două comunităţi sfinte, aceea a lui Israel şi aceea a Bisericii.


Vocaţia carmelitană

Mănăstirea Sfântul Ilie se încadrează în tradiţia spirituală carmelitană. Carmelul - răscruce unde două fluvii spirituale îşi amestecă apele - este o realitate purtătoare de bogăţii din Orient, leagănul său, şi din Occident, în Sfânta Tereza de Avila şi Sfântul Ioan al Crucii. El se încadrează în monahismul constituit în epoca patristică şi participă la caracterul său de plenitudine unificatoare.


Regula Carmelului invită la trăirea în dependenţă faţă de Isus Cristos, la a medita cuvântul lui Dumnezeu, a veghea prin luptă spirituală şi prin rugăciune. Acest ideal se concretizează în tăcerea chiliei şi în viaţa fraternă.


Vocaţia ecumenică

Noi ne propunem, în spiritul lui Ilie şi al sfinţilor din Carmel, pe linia ecumenică a conciliului Vatican II, să urmăm la şcoala Părinţilor Bisericii şi a maeştrilor spirituali ai monahismului, în special ai acelora din Orientul creştin a căror învăţătură aparţine patrimoniului comun al Bisericii nedespărţite (cf. Decret despre ecumenism15).

Dumnezeu ne cheamă să intrăm în comuniunea sa personală cea mai intimă şi Unitatea ne este dată în unitatea fundamentală a Persoanelor divine. Ca toţi să fie, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis (Ioan 17,21). Noi nu trăim plenar această realitate, de aceea "iubirea lui Dumnezeu vărsată în inimile noastre prin Spiritul Sfânt" (Rm 5,5) aţâţă în noi pasiunea unităţii Trupului lui Cristos.

Prin Fraternitatea Sfântul Ilie care numără persoane ale Bisericilor vechi orientale şi ortodoxe, ale Comuniunii anglicane şi ale comunităţilor provenite de la Reformă, Mănăstirea Sfântul Ilie îi îmbrăţişează în rugăciunea sa pe toţi discipolii lui Cristos şi poartă grija comuniunii Bisericilor.

Dialog cu Ortodoxia

Celebrarea liturgiei bizantine ne face să ne împărtăşim în inima Ortodoxiei. Plămădită întru totul din gândirea patristică, ea ne modelează puţin câte puţin. Inteligenţa coboară în inimă. Rugăciunea tereziană, care merge direct la inimă, se întâlneşte cu spiritualitatea orientală. Regula Carmelului şi tradiţia monastică orientală se armonizează pe drumul rugăciunii continue.

Acestui dialog intim realizat în rugăciune poate să i se adauge împărtăşirea vieţii cu călugări şi călugăriţe ortodoxe. Sărbătoarea sfântului Ilie la 20 iulie permite întâlnirea a numeroase personalităţi ortodoxe, în reflecţie, dialog şi rugăciune.