Iconografia
Celebrarea ritului bizantin ne permite să ne împărtășim în inima Ortodoxiei. În această atitudine de respect față de tradiția orientală, ne îndeletnicim cu pictarea icoanelor în mănăstirea noastră.
Icoana nu este în primul rând o operă de artă, ci în mod esențial este o imagine pentru cult; ea își găsește sensul ei profund în liturgia trăită : fie în biserică, fie acasă, în rugăciunea familială sau personală. Biserica binecuvintează icoana, făcând-o astfel vrednică de venerare.

"Scrierea" icoanelor cere o pregătire atât spirituală, cât și materială; ea este făcută într-o atmosferă de credință și rugăciune, este un lucru meticulos, care pretinde multă atenție începând cu pregătirea lemnului pe care se va picta până la lăcuirea finală.

Icoana este făcută pentru "a rezista mult timp", culorile sale nu se alterează cu timpul, ea ne însoțește de-a lungul vieții, anunțându-ne prezența Împărăției lui Dumnezeu printre noi, făcând să strălucească lumina divină, care luminează chipurile drepților și ale sfinților.


Galerie de icoane
Paginile care urmează nu pretind să fie un catalog, căci fiecare icoană este unică, și icoanele vechi, care pot fi folosite ca modele pentru o icoană contemporană, sunt nenumărate.
Pentru a avea acces la galerie, binevoiți a apaǎsa pe icoanǎ .

(Puteți să teleîncărcați / să copiați aceste imagini pentru folosința personală. Totuși, dacă le folosiți pentru publicații sau pentru situl dvs. Internet, trebuie să ne contactați)
© Monastère Saint-Élie