Istoria

1964 : La Carmelul din Nancy, decretul despre ecumenism al Conciliului Vatican II găsește un ecou stăruitor. Priora  Maica Elisabeta, cu acordul comunității, prevede întemeierea unui Carmel de rit bizantin.

Proiectul se clarifică puțin câte puțin; este încurajat de către superiori și binecuvântat de către papa Paul al VI-lea.

După ce s-au consultat în mod fratern mai mulți reprezentanți ai Ortodoxiei în Franța, un statut aprobat de episcop permite surorilor angajate să celebreze slujbele în ritul bizantin.

1971 : Această "secțiune orientală" este transferată la Carmelul din Nogent-sur-Marne a cărui apropiere de Paris permite o mai bună cunoaștere a Ortodoxiei și învățarea pictării de icoane.

1974 : Cu autorizația episcopilor din Nancy și Dijon, patru carmelitane din Nancy  întemeiază Mănăstirea Sfântul Ilie  din Saint-Rémy (Côte d’Or), pe drumul ecumenic care duce de la Bussy (mănăstire ortodoxă) la Taizé.


1986 : Mănăstirea este canonic ridicată la rangul de Carmel sub juridicția ordinariatului pentru catolicii orientali din Franța, care își delegă împuternicirea episcopului de Dijon.

1991 : La cererea prietenilor de diverse confesiuni creștine, ia naștere Fraternitatea Sfântul Ilie.

1994 : Întemeierea unui Schit în România, în Carpații Orientali.


© Monastère Saint-Élie