Title comes here

Subtitle comes here.


A Szent Illés Tesvériség


1991-ben azok a személyek, akik szorosabb kapcsolatot akartak tartani a monostorral, testvériséget alapítottak. A monostor kettős, a kármelita és ökumenikus gyökerében is osztoznak, életformájuk szerint, ott ahol élnek. A Szent Illés Testvériség interkonfesszionális, és ma körülbelül 400 tagot számlál mintegy húsz országban. Tagjaik változatossága által (laikusok, szerzetesek, diakónusok, papok, püspökök) az Egység felé zarándokló Isten Népének jele.
A Testvériség tagjai törekednek jobban megismerni zsidó gyökereiket, a "köteléket, mely lelkileg zsidókat és keresztényeket összeköt, s elkötelezik magukat, hogy szeretetben és az evangéliumi igazságban imával a keresztények Egységén dolgoznak.

A Testvériség imáját "Él az Úr, Izrael Istene, aki előtt állok" minden nap éneklik, s ez lelki egységbe foglalja őket, ott ahol vannak. Ökumenikus zarándoklatok és helyi találkozók is elősegítik a kölcsönös megismerés elmélyítését. Néhányan jobban is elkötelezik magukat, mint "tanítvány", vagy "obláta, ill. oblátus".
A tagok találkozójának két kiváltságos pillanata a Keresztények egységéért való imahét, és Illés Próféta ünnepe július 20-án.

Kapcsolattartó lapjuk, a Mikhtav (megjelenik évente háromszor) címét a Krónikák könyvéből nyerte (2Krón. 21. 22): Illés próféta Joram királynak írást, héberül "mikhtav"-ot küldött. Ezt a folyóiratot előfizetésre minden ökumenizmus iránt érdeklődőnek elküldhetjük.